Home

Workshops, therapie en supervisie

Voorlichting -en hulpverlening

Stichting Psychosociaal Welzijn zet zich voor de belangen van mensen met psychosociale klachten en geeft psychosociale therapie en systemische coaching aan een ieder die dit nodig heeft. Daarnaast ondersteunt de stichting projecten die te maken hebben met psychosociaal- en maatschappelijk welzijn en psychosociale voorlichting -en hulpverlening in het algemeen, zowel in Nederland als in Afrika.

Doelstellingen

De stichting tracht haar doelstellingen te behalen onder meer door:

  • het ontwikkelen en verzorgen van trainingen en cursussen op het gebied van psychosociale problematiek voor mensen met psychosociale klachten;
  • verzorgen van bij –en nascholing en supervisie aan (psychosociaal) hulpverleners;
  • het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting;
  • het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk;
  • het ondersteunen -al dan niet met de opbrengst van donaties en giften– van projecten in het kader van maatschappelijk welzijn, zowel in Nederland als in Afrika.