EMDR breed inzetbaar

Door Karin van Gaal, psychosociaal therapeut / EMDR docent

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization en is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, chronische pijn, faalangst of bijvoorbeeld belemmerende kernovertuigingen/kernopvattingen.

In de regel wordt EMDR toegepast wanneer er in het verleden een (traumatische)  gebeurtenis heeft plaatsgevonden en je daar in en hier en nu nog last van ondervindt.

EMDR protocollen

De therapeut van de stichting werkt met verschillende wetenschappelijke protocollen:

 • Basis protocol (traumaverwerking)

 • Fobie protocol (vermijding, ‘angst voor de angst’)

 • Woede en wraak protocol (omgaan met wraakgevoelens)

 • Pijnprotocol (lichamelijke pijn beter kunnen verdragen)

 • Elementenprotocol (stress-reductie)

 • RDI protocol (draagkracht vergroten en interne hulpbronnen versterken)

 • ‘Rechtsom protocol’ (veranderen van negatieve diepgewortelde kernopvattingen)

EMDR is geen medische handeling en hoeft wettelijk gezien niet uitgevoerd te worden door een therapeut met een BIG-registratie: ik adviseer daarom mensen die EMDR-therapie wordt aangeraden naar het opleidingscertificaat van de behandelaar te vragen, zodat je weet dat je met een erkend therapeut/counselor/coach te maken hebt. Het is belangrijk dat het EMDR certificaat erkend is door de SNRO of een beroepsvereniging zoals  bijv. de NFG, de ABvC of de NBVH.

 

Ik ben toch niet gek?!

Ik ben toch niet gek

In mijn werk als psychosociaal therapeut krijg ik wel eens cliënten die aan niemand vertellen dat ze naar mij toe gaan. Uit schaamte? Ik heb wel eens het idee dat er nog steeds een soort van taboe ligt op het “hebben van een therapeut”. Het wordt tijd om dit te doorbreken. Ik zie therapie juist als een verrijking van je persoonlijke ontwikkeling en ga zelf ook regelmatig in gesprek met een van mijn collega’s. Ik kan mezelf immers niet ‘therapiën, ik kan mezelf geen spiegel voorhouden want ik kijk er namelijk al in.
Er zijn in mijn optiek nog steeds een hoop mensen die vinden dat een therapeut voor gekke mensen is bedoeld of dat er op zijn minst wel iets goed mis met je moet zijn voordat je hiernaar toe gaat. Dat vind ik klinkklare onzin. Therapeutische gesprekken zijn juist geschikt om jezelf beter te leren kennen. Om handvatten aangereikt te krijgen die je zelf nog niet hebt bedacht. Om met iemand te kunnen sparren die neutraal kan kijken naar jou probleem. Je hoeft dus echt niet in een zware depressie te zitten. Natuurlijk werk ik ook met depressieve mensen en met getraumatiseerde mensen. De meeste cliënten hebben echter helemaal geen ernstige psychische klachten. Ze hebben gewoon behoefte aan een luisterend oor, aan iemand die (h)erkenning geeft en die helpt om zélf de oplossingen en antwoorden te vinden.

Een van de vooronderstellingen van NLP is dat een mens alle hulpbronnen in zich heeft die nodig zijn om veranderingen in gang te zetten. Daar sluit ik me volledig bij aan. Mijn werk bestaat dan ook grotendeels uit het opsporen, verkennen en versterken van de interne hulpbronnen van mijn cliënten.

Huurcontract getekend!

Door Karin van Gaal

De stichting is toe aan een eigen bedrijfsruimte. Vanaf 1 febr. 2019 huurt de stichting haar eigen ruimte aan de Rudonk 5C te Breda. Er gaat een verbouwing plaatsvinden en naar schatting kunnen we in de eerste week van april van start.

Er zullen diverse trainingen worden aangeboden en ik ga vanuit daar de dagelijkse werkzaamheden voor de stichting uitvoeren. De planning voor de trainingen komt zeer binnenkort online, dus hou de site in de gaten!

 

Stoptober

Stoppen met roken is een hot item en oktober is daar dé perfecte maand voor. Stoptober!  Daar wil Stichting vrienden van Kaber ook dit jaar weer graag aan meewerken.

Wil jij ook….

 • schone longen,
 • meer energie,
 • een mooiere huid,
 • een frisse adem,
 • meer geld over houden,
 • kleren die lekker ruiken,
 • een betere conditie,
 • beter werkende smaakpapillen?

Kom dan in oktober 2018 langs voor een EMDR sessie (RDI protocol) voor maar € 32,50 ! (normaal € 65,-)

Omdat het diep op je brein inwerkt hebben de meeste mensen aan 1 sessie genoeg! Wij gunnen iedereen schone longen en een betere conditie. Afijn, de voordelen van stoppen weet je al wel. Wat houd je nog tegen? Stop met roken en meld je hier aan.

Stoptober

Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor een korte tijd en zeker voor altijd :). Al na 20 minuten zijn er effecten merkbaar in je lichaam.

 • Na 20 minuten: De bloeddruk en hartslag daalt.
 • Na 24 uur: Je longen beginnen aan de grote schoonmaak. Je hoest waarschijnlijk slijm op. Alle koolmonoxide is al uit je lichaam
 • Na 48 uur: Alle nicotine is uit je lichaam. Je ruikt en proeft al wat beter.
 • Na 72 uur: Je hebt meer energie. Ademen gaat makkelijker.
 • Na 2-12 weken: De longfunctie en bloedsomloop is verbeterd.
 • Na 1 maand: Je conditie is beter geworden en je beweegt gemakkelijker. Als je een rokershoestje had verdwijnt dit.
 • Na 1 jaar: Je risico op hart- en vaatziekten is inmiddels gehalveerd. Je risico op allerlei andere ziekten neemt de komende jaren steeds verder af.
 • Na 5-15 jaar: Het risico op een beroerte is gelijk aan dat van een niet-roker.
 • Na 10 jaar: Het verhoogde risico op longkanker is gehalveerd en het risico op andere kankersoorten verminderd.
 • Na 15 jaar: Het risico op hart- en vaatziekten is gelijk aan dat van een niet-roker.

Bron: www.rokeninfo.nl/publiek/info-over-stoppen

back in business

Onze therapeut is back in business ????

Hoe gaat psychosociale begeleiding in zijn werk?
– Je neemt contact op met het psychosociaal adviescentrum (Stichting vrienden van Kaber).
– Er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.
– Hiervan ontvang je een kort verslag/behandelplan en vervolgens bepaal je of je verder wil met onze therapeut/coach

Voorbeelden van psychosociale problemen:

Gebrek aan zelfvertrouwen, Onzekerheid, Stress, Angst, Depressie, Burnout, Emotionele verwerking, Psychosomatische klachten, Communicatieproblemen, Echtscheidingsproblematiek, Gezins -en relatieproblemen, Rouwproblemen, Omgaan met chronische ziekte, Opvoedingsproblemen, Seksualiteit, Overbelasting, Overspannen, etc…

De therapeut/coach helpt je het beste in jezelf naar boven te halen en leert je hoe jouw kwaliteiten het beste tot zijn recht komen!

Cliënten die begeleid worden door de therapeut van de stichting krijgen gratis telefonisch support (fair use policy) en mogen gratis relevante boeken lenen.

Onze therapeut is open, empathisch, heeft integriteit en echtheid hoog in het vaandel staan en is dus een veilige keuze: zij werkt wetenschappelijk onderbouwd, volgens hoogwaardige normen en garandeert 100% privacy.

Onze therapeut is aangesloten bij het NIBIG en voldoet hiermee aan de Wkkgz.

Voor de kosten verwijzen we je naar deze pagina:

Cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid

Door Karin van Gaal

De cirkel van Covey helpt om anders te kijken naar de dingen waarmee we bezig zijn én hoe we omgaan met hetgeen er gebeurt in ons leven.

De cirkel van invloed en betrokkenheid

We zien drie cirkels:

De cirkel van betrokkenheid

In deze cirkel spelen zich verschillende zaken en dingen af die ons bezighouden en die ook invloed op ons hebben. Maar wij hebben helemaal geen invloed op die zaken of dingen! Het is éénrichtingsverkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersregels, of aan de beslissing van een rechter. Wanneer men zich richt op de cirkel van betrokkenheid, de buitenste cirkel, is men veel bezig met dingen waar men niets (meer) aan kan doen. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen dat het aan onze opvoeding ligt, aan de politiek of aan de maatschappij. Het resultaat is dat wij ons machteloos voelen, niet in staat iets aan de situatie te veranderen. We zijn nu vooral bezig met reageren op wat ons overkomt. Wanneer wij opereren binnen onze Cirkel van Betrokkenheid, verspillen we eigenlijk energie aan zaken waarop wij toch geen (of zeer weinig) invloed uit kunnen oefenen. Covey noemt dat reactief.

De cirkel van invloed

In deze cirkel zitten de dingen waar wij wél invloed op hebben. We kunnen hierbij denken aan de plannen, of aan ons huishouden en we kunt wel iets aan onze eigen gezondheid doen. De houding van mensen die zich richten op deze cirkel is veel positiever. De aandacht is meer gericht op zichzelf, waar verandering plaats kan vinden, in plaats van zich druk te maken over omstandigheden. Opvallend genoeg wordt onze invloedssfeer vanzelf groter als wij dit principe langdurig toepassen. We zullen steeds meer manieren ontdekken om meer mensen en omstandigheden positief te beïnvloeden. Als wij opereren binnen onze Cirkel van Invloed levert dat in de regel een gunstig resultaat op. Covey noemt dat proactief.

Helemaal in het midden vinden we het Centrum van Aandacht

De meest effectieve wijze om onze tijd en energie te gebruiken ligt doorgaans in de binnenste cirkel: het Centrum van Aandacht. Binnen deze cirkel vallen alle dingen waar wij bij betrokken zijn en direct invloed op kunnen uitoefenen. Vaak liggen deze zaken in één lijn met onze missie. Wanneer wij doelen bepalen en weten te realiseren binnen ons Centrum van Aandacht, dan maximaliseren we de toepassing van onze tijd en inspanningen.

Ga nu eens voor jezelf na waar jij je tijd aan besteed en schrijf deze dingen op in de bijbehorende cirkel 

 • Bij welke cirkel heb je het meest opgeschreven?
 • Werkt dit voor je?
 • Hoe zou je het anders willen en kunnen doen?
 • Schrijf dit op en wordt je zo bewust van je energiegevers en energievreters.

Tijdens de NLP Practitioner opleiding bij Kaber in Breda leer je hoe jij zelf achter het stuur kunt zitten van jouw leven!

Te veel therapie?

Door Karin van Gaal

Het drinken van te veel water kan schadelijk zijn. Als je te veel wortelen eet word je oranje. Als je altijd anderen helpt zul je jezelf uitputten. Een dagelijkse massage zou heel leuk zijn … en waarschijnlijk te duur. Het is mogelijk om te veel van het goede te hebben. Dus als therapie een bron van genezing en gezondheid is, kun je dan een overdosis krijgen? Hoe lang is te lang in therapie? Wanneer heb je te veel therapie gekregen?

Een cliënt stuurde ooit een email onlangs over dit onderwerp  en ik vindt het geweldig blogmateriaal.

Te veel therapie?

Goede vraag! Kan therapie schadelijke worden? Ik heb deze vraag omgezet naar vrees:

 • Ik word te afhankelijk van de therapeut
 • Mijn proces gaat te langzaam en de therapeut wordt mij vast beu
 • Als ik zo lang in therapie (3 maanden of 3 jaar, enz.) ben geweest en ik ben nog niet on orde, zal ik dan ooit nog beter worden?
 • Misschien zou een betere therapeut mij wel kunnen helpen?

Afhankelijkheid:

Veel mensen zijn bang om afhankelijk te worden van hun therapeut en dit wordt vaak gelijkgesteld met de hoeveelheid tijd die ze in behandeling zijn. Maar afhankelijkheid gaat over de kwaliteit en niet over kwantiteit. Een cliënt kan na 3 sessies een totaal verstrikte afhankelijkheid hebben, terwijl hij nog eens 2 jaar zou kunnen doorbrengen in therapie en een gezond gevoel van individualiteit kan behouden. Afhankelijkheid gaat over de relationele functies. Is de therapeut veeleisend in controle? Hebben andere relaties te lijden omdat alle emotionele energie van de cliënt richting de therapie gaat? Voelt de cliënt zich  verlamd wanneer de therapeut op vakantie is? Dan kun je spreken van afhankelijkheid. Met duidelijke grenzen en een open communicatie hoeft er geen enkel probleem te zijn.

Te langzaam:

Ik adviseer de therapeut en cliënt om regelmatig te evalueren. Hoe doen we het? Hoe voel ik me over komen? Hoe gaat de voortgang t.a.v. mijn oorspronkelijke doel/hulpvraag?

Voortgang:

Mensen groeien, genezen en veranderen op hun eigen tempo. Ieders verhaal is anders, en zo zal het therapieproces ook bij iedereen anders zijn.

Competentie:

Er zijn een paar basisprincipes: heeft je therapeut heb een diploma/licentie, heeft hij/zij ervaring met jouw problemen, voel je jezelf comfortabel bij hem/haar en worden je grenzen gerespecteerd?

Dus hoe lang is te lang?

Het antwoord hangt af van de vraag of je op zoek bent naar therapie op basis van de ziektemodel of het psychosociale-model .

In de ziekte model, staat de behandeling in kader van het ziektebeeld. Men gaat in therapie om een aandoening of symptomen verlichten en de behandeling duurt zolang deze onaangename symptomen bestaan. Dit kan variëren ​​van enkele weken tot enkele jaren. Als je bent vrij van symptomen en dat is alles wat je wilde uit de therapie, ben je klaar.

In het psychosociale-model, verloopt de therapie net als naar de sportschool gaan. Je gaat naar een therapeut om je potentieel te bereiken, om je beter te voelen en om problemen in de toekomst te voorkomen. Er is geen verplichte einddatum.

Dus zeg ik: “als de therapie voor jou werkt, geniet van je sessies”.

Neuroplasticiteit

Kras in grammofoonplaat – neuroplasticiteit

Door Karin van Gaal

 

 

 

 

 

Soms vraag ik me af hoe het komt dat wij mensen (vooral vrouwen) geneigd zijn om onze zorgen en problemen alsmaar te vertellen tegen dierbaren en vrienden. Steeds weer opnieuw rakelen we datgene op wat ons bezig houdt. We denken dat het helpt. Door onze zorgen en problemen steeds opnieuw te  vertellen gaat de ‘lading’ eraf, het vertellen wordt steeds gemakkelijker en gaat met minder emoties gepaard. “Praat er maar over, dat lucht op”. Of “gooi het er maar uit” en wat te denken van “gedeelde smart is halve smart”?

Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Natuurlijk is het niet handig om je emoties op te kroppen. Een keer goed uithuilen kan opluchting geven. Toch is het volgens mij niet goed als we onze zorgen en problemen steeds weer opnieuw uitspreken. Er bestaat namelijk ook zo iets als neuroplasticiteit.

Kras in grammofoonplaat – neuroplasticiteit

Neurale plasticiteit (neuroplasticiteit) duidt op veranderingen in de organisatie van onze hersenen als gevolg van ontwikkeling, leren of ervaring. Onze hersenen hebben het vermogen om nieuwe verbindingen tussen neuronen (hersencellen) aan te maken. Hierdoor kan ons brein zich reorganiseren.

We leren iedere dag, meestal onbewust, van alle impulsen die op ons afkomen en van alles wat we meemaken. Ons brein wil dat efficiënt en energiezuinig regelen en gebruikt deze ervaringen om gedrag te ontwikkelen dat in vergelijkbare omstandigheden het meest effectief is. Ons brein ontwikkelt daarvoor neurale voorkeurspaden: we herhalen het gedrag wat we ons eigen hebt gemaakt, meestal onbewust 😉 Door steeds weer de zaken te vertellen die we niet willen (onze zorgen en problemen) focussen we ons brein precies dáárop. De neurale voorkeurspaden worden dieper en dieper. Hierdoor zullen we een volgende keer hetzelfde reageren op hetgeen ons overkomt. Als een kras in een grammofoonplaat blijven we hangen. Hangen in onze belemmerende gedachten en daardoor vervallen we weer in hetzelfde gedrag.

Je kunt je brein echter trainen.

Als we zorgen of problemen hebben is het dus veel effectiever om ons brein te richten op hetgeen we wél willen. Door het gesprek met onze dierbaren en vrienden te richten op wat we graag zouden willen of hadden gewild, focussen we ons brein daar dus op.

We communiceren d.m.v. onze gedachten ook de hele dag met onszelf! “Ik wil me ontspannen voelen” is dus een helpende gedachte,” ik wil die stress niet meemaken” helpt ons niet.  Hoe fijn is het om te kunnen bedenken welke richting we op willen gaan met ons leven en dat ons brein dan helpt om dat voor elkaar te krijgen!

Als we ons denkpatroon en onze gesprekken richten op hetgeen we willen (dat heet ‘towards’ in NLP termen), zorgt de neuroplasticiteit van ons brein er -in korte tijd- voor dat de neurale voorkeurspaden veranderen. Zodra de nieuwe voorkeurspaden zijn aangelegd, worden de oude paden genegeerd. Ons brein gaat opzoek naar nieuwe mogelijkheden. Gaaf he?