Cirkel van invloed en betrokkenheid

De cirkel van invloed en betrokkenheid

Door Karin van Gaal

De cirkel van Covey helpt om anders te kijken naar de dingen waarmee we bezig zijn én hoe we omgaan met hetgeen er gebeurt in ons leven.

De cirkel van invloed en betrokkenheid

We zien drie cirkels:

De cirkel van betrokkenheid

In deze cirkel spelen zich verschillende zaken en dingen af die ons bezighouden en die ook invloed op ons hebben. Maar wij hebben helemaal geen invloed op die zaken of dingen! Het is éénrichtingsverkeer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkeersregels, of aan de beslissing van een rechter. Wanneer men zich richt op de cirkel van betrokkenheid, de buitenste cirkel, is men veel bezig met dingen waar men niets (meer) aan kan doen. Wij kunnen bijvoorbeeld zeggen dat het aan onze opvoeding ligt, aan de politiek of aan de maatschappij. Het resultaat is dat wij ons machteloos voelen, niet in staat iets aan de situatie te veranderen. We zijn nu vooral bezig met reageren op wat ons overkomt. Wanneer wij opereren binnen onze Cirkel van Betrokkenheid, verspillen we eigenlijk energie aan zaken waarop wij toch geen (of zeer weinig) invloed uit kunnen oefenen. Covey noemt dat reactief.

De cirkel van invloed

In deze cirkel zitten de dingen waar wij wél invloed op hebben. We kunnen hierbij denken aan de plannen, of aan ons huishouden en we kunt wel iets aan onze eigen gezondheid doen. De houding van mensen die zich richten op deze cirkel is veel positiever. De aandacht is meer gericht op zichzelf, waar verandering plaats kan vinden, in plaats van zich druk te maken over omstandigheden. Opvallend genoeg wordt onze invloedssfeer vanzelf groter als wij dit principe langdurig toepassen. We zullen steeds meer manieren ontdekken om meer mensen en omstandigheden positief te beïnvloeden. Als wij opereren binnen onze Cirkel van Invloed levert dat in de regel een gunstig resultaat op. Covey noemt dat proactief.

Helemaal in het midden vinden we het Centrum van Aandacht

De meest effectieve wijze om onze tijd en energie te gebruiken ligt doorgaans in de binnenste cirkel: het Centrum van Aandacht. Binnen deze cirkel vallen alle dingen waar wij bij betrokken zijn en direct invloed op kunnen uitoefenen. Vaak liggen deze zaken in één lijn met onze missie. Wanneer wij doelen bepalen en weten te realiseren binnen ons Centrum van Aandacht, dan maximaliseren we de toepassing van onze tijd en inspanningen.

Ga nu eens voor jezelf na waar jij je tijd aan besteed en schrijf deze dingen op in de bijbehorende cirkel 

  • Bij welke cirkel heb je het meest opgeschreven?
  • Werkt dit voor je?
  • Hoe zou je het anders willen en kunnen doen?
  • Schrijf dit op en wordt je zo bewust van je energiegevers en energievreters.

Tijdens de NLP Practitioner opleiding bij Kaber in Breda leer je hoe jij zelf achter het stuur kunt zitten van jouw leven!

Auteur: Karin van Gaal

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Karin van Gaal. Er zijn heel mijn leven al mensen om me heen geweest die mij hun problemen toe vertrouwden. Vaak ben ik een luisterend oor geweest en heb ik kunnen helpen. Dit heb ik gedaan vanuit mijn intuïtie (ik zie intuïtie als een vorm spiritualiteit en ik voel me verbonden met de mensen om me heen). Daar ligt mijn kracht en ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen vanuit een psychosociale achtergrond, met mijn eigen gevoel als leidraad. Inmiddels ben ik al geruime tijd werkzaam als psychosociaal - systemisch therapeut. Ik werk alleen op vrijwillige basis, mits mijn gezondheid het toelaat. De opbrengsten van mijn werkzaamheden komen geheel ten gunste van de stichting. Mijn specialiteiten zijn: individuele psycho(sociale)therapie, relatietherapie, gezinstherapie en traumaverwerking. Hobby’s en interesses: Ik onderhoud een aantal internetsites | Ontwerpen van sites | Bloggen | Social media zakelijk en privé | Lezen van vakliteratuur en vakbladen | De natuur in met onze hond.