Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 • Het vergroten van kennis op het gebied van hulpverlening bij alle vormen van psychische klachten en alle aanverwante gebieden van allen die hierbij rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn.
 • Het vergroten van kennis op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Het aanbieden, dan wel ondersteunen van/bij hulp aan personen  met een hulpvraag op psychosociaal gebied.
 • Het aanbieden, dan wel ondersteunen van/bij hulp aan personen  die een hulpvraag hebben op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.
 • Het verbeteren van de positie van mensen met psychosociale klachten en maatschappelijke problematiek in het algemeen en het stimuleren van kennisontwikkeling/projecten op het gebied van:
  • Lotgenotencontact  (al dan niet in de vorm van social media)
  • Belangenbehartiging
  • Innovatie
  • Psycho-educatie en advies
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.