Interventiemethodieken2018-03-12T17:21:57+00:00

Onze psychosociaal therapeut werkt vanuit een holistische visie, waarbij uitgegaan wordt van de mens als een universele eenheid van lichaam, geest en ziel, onlosmakelijk verbonden met zijn/haar omgeving.

Psychosociale methodieken

Systemisch coachen:

Bij systemische coaching gaat de cliënt op een andere manier naar zijn vraag kijken. Iedereen maakt deel uit van een familiesysteem. Later ook van organisatiesystemen zoals een team of afdeling. Bij systemisch coachen richten we ons in eerste instantie op het hele systeem waar de cliënt onderdeel van is. Er wordt gekeken naar waar zijn de symptomen een oplossing voor in dit systeem? Het is daarvoor niet nodig dat het hele systeem daadwerkelijk fysiek aan bezig is.

 • Familieopstellingen
 • Organisatieopstellingen
 • Structuuropstellingen
 • Traumaopstellingen

EMDR

Dit is een wetenschappelijk bewezen behandelmethodiek om een nare ervaring (trauma) te verwerken. Daarnaast kan EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, fobieën en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. Klik hier als u meer wilt lezen over EMDR.

 • Traumaverwerking
 • Fobie
 • Belemmerende kernovertuigingen/kernopvattingen
 • Woede- en wraak gevoelens
 • Chronische pijn
 • Stress-release

HRV (Heart Rate Variability)

Dit is een vorm van biofeedback. Met een sensor op uw oor wordt u aangesloten op de pc en krijgt u direct feedback van de manier waarop uw hart klopt: coherent of niet en u leert hoe u dit kunt beïnvloeden. Klik hier als u meer wilt lezen over deze wetenschappelijk bewezen methode om stress te verminderen.

NLP:

NLP is een methode, ontwikkeld om de gedachten, het gevoel en gedrag positief te beïnvloeden en te wijzigen. De manier waarop dit doel bereikt wordt verschild echter per cliënt en per coach. Binnen de NLP bestaat er geen vast behandelschema.

 • Timeline-therapy
 • Swich patron
 • Diverse communicatiemethodieken

TA (Transactionele Analyse):

De Transactionele Analyse biedt een praktische, heldere theorie die door iedereen te begrijpen en te herkennen is. Met behulp van de TA kun je je inzicht vergroten hoe je in elkaar zit en hoe je anders met jezelf, situaties en anderen kunt omgaan.

Psycho-educatie:

Inzicht in psychologische processen en in psychische ziektebeelden.

Hypnose en oefeningen voor zelfhypnose

Soul body fusion®

SBF is een simpel proces bedoeld om meer van je ziel te integreren in je lichaam. Je nodigt als het ware je ziel uit om vanaf nu weer meer in je lichaam te komen. Het werkt twee kanten uit: na een Soul Body Fusion® ben je meer verbonden met ‘boven’ (je ziel, spirit) én meer verbonden met ‘beneden’ (de aarde, je lichaam).

Therapeutic Touch

TT is van origine een verpleegkundige interventie, die tot doel heeft het comfort en welbevinden van de patiënt te bevorderen. TT is gebaseerd is op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. Door het energieveld weer in evenwicht te brengen komt de energie weer vrij en kan weer symmetrisch kan stromen.