Kwaliteit

De stichting voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit is een Europese verordening die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Klik hier voor meer informatie.

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Informatieverstrekking-Wkkgz-voor-cliënten

Onze therapeut is aangesloten bij het NIBIG (het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg).

Onze therapeut is lid van de Federatie CAM Therapeuten zodat zij op de hoogte te blijft van de laatste ontwikkelingen binnen het CAM (Complementairy Additive Medicine) veld.

Call Now ButtonBel ons!