Start bijscholing TA voor NLP-ers

De bijscholing Transactionele Analyse is bedoeld voor NLP Practitioners of NLP Master Practitioners die op zoek zijn naar meer tools en handvatten om mensen te begeleiden. De TA laat zien hoe mensen psychologisch gestructureerd zijn en hoe zij hun persoonlijkheid uitdrukken in gedrag. De lesdagen zijn inspirerend en vooral praktisch!

Klik hier voor meer informatie.

Start bijscholing TA voor NLP-ers

De bijscholing Transactionele Analyse is bedoeld voor NLP Practitioners of NLP Master Practitioners die op zoek zijn naar meer tools en handvatten om mensen te begeleiden. De TA laat zien hoe mensen psychologisch gestructureerd zijn en hoe zij hun persoonlijkheid uitdrukken in gedrag. De lesdagen zijn inspirerend en vooral praktisch!

Klik hier voor meer informatie.

 

Start Coaching Essentials voor managers

De 10 daagse training Coaching Essentials voor managers is bedoeld voor leidinggevenden die hun mensen in beweging willen krijgen, effectiever willen communiceren en beter willen omgaan met weerstand en emoties op de werkvloer. De lesdagen zijn inspirerend en praktisch!

Klik hier voor meer informatie.

 

Supervisie

Door Karin van Gaal

Intervisie is een vorm van methodische deskundigheidsbevordering waarbij coaches samen nadenken over vraagstukken en knelpunten uit hun eigen werksituatie. Het delen van ervaring brengt kennis en is een stap naar leren, veranderen en ontwikkelen. Een intervisiegroep heeft vaak een vast aantal deelnemers en er worden vooraf afspraken gemaakt over de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Binnen een intervisiegroep is geen sprake van hiërarchie.

Supervisie

Supervisie is een individueel gesprek/leertraject onder leiding van een supervisor waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die iemand heeft ten aanzien van zijn of haar werk als therapeut/counselor/coach. Er wordt gereflecteerd op de werkstijl waarbij op zoek gegaan wordt naar vaste patronen, normen en waarden die sturend zijn in het werk als coach. Supervisie betreft vaak een langer of aanhoudend proces. Supervisie beoogt integratie op 2 niveaus:

  • Integratie van denken, voelen en handelen. Een goede afstemming leidt tot optimale prestaties en geeft energie.
  • Integratie van persoon, beroep en maatschappij:
    • hoe verhoud ik mij als coach tot de eisen die mijn beroepsgroep aan mij stelt?
    • hoe verhoud ik mij tot de eisen die de maatschappij aan mijn beroepsgroep stelt?  Ook hier leidt een harmonieuze verhouding tot plezier in het werk en een goede beroepsuitoefening.

Supervisor

Je kunt bij mij terecht voor supervisie. 

Ik ga samen met jou verkennen hoe jij in -en uit contact gaat, welke dieperliggende motieven ten grondslag liggen aan jouw manier van coachen in het algemeen en in specifieke gesprekken en ik kan adviseren m.b.t. verschillende interventiemethodieken zoals NLP, systemisch coachen, TA en EMDR.  Ik kan je begeleiden om je werkervaringen zodanig te doorgronden dat het leidt tot een beter functioneren in je rol als hulpverlener. In mijn ogen is zowel intervisie als supervisie noodzakelijk voor de verdieping en professionalisering van iedere therapeut/counselor/coach.