Supervisie

Je kunt bij ons ook terecht voor supervisie. 

Karin gaat samen met jou verkennen hoe jij in -en uit contact gaat, welke dieperliggende motieven ten grondslag liggen aan jouw manier van coachen in het algemeen en in specifieke gesprekken en zij je kan advies geven m.b.t. verschillende interventiemethodieken zoals NLP, systemisch coachen, TA en EMDR.

Karin kan je begeleiden om je werkervaringen zodanig te doorzien dat het leidt tot een beter functioneren in je rol als coach.

  • € 97,50 per gesprek van anderhalf uur.
  • Het geld wordt gebruikt om de doelstellingen van de stichting te kunnen verwezenlijken.
  • De stichting is vrij van BTW.
  • Betaling per factuur binnen 30 dagen.