Tranen

Door Karin van Gaal

Er bestaan 3 typen tranen:

  1. De standaard tranen die we altijd in onze ogen hebben. Ze bevochtigen en beschermen onze ogen.
  2. De reflextranen. Onze ogen gaan tranen wanneer ze geïrriteerd worden door bijv. felle zon,wind, rook en uien.
  3. De emotionele tranen. Deze horen bij huilen. Dieren hebben deze tranen niet. Emotionele tranen komen op bij o.a. verdriet, frustratie, boosheid, teleurstelling, afscheid, machteloosheid, fysieke pijn, schaamte, vreugde, intens geluk, empathie, ontroering, lachen, vertedering enz.

Weetjes over tranen (huilen):

Vrouwen huilen vaker én langer dan mannen. Vrouwen huilen gemiddeld 2 tot 5 keer per maand, mannen slechts 1,4 keer. De huilbuien zelf duren bij vrouwen ongeveer 6 minuten en bij mannen gemiddeld 2 tot 4 minuten. Bij vrouwen gaat en huilbui bij 65 procent over in snikken, bij mannen slechts bij 6 procent.

Nou, dan ben ik een echte vrouw want ik jank om een scheet. Zowel van geluk als van verdriet stromen mijn tranen altijd rijkelijk 🙂 

  1. De traanbuizen van mannen zijn kleiner dan die van vrouwen. Dat zou eén van de redenen kunnen zijn waarom mannen doorgaans moeilijker huilen dan vrouwen.
  2. Emotionele tranen zijn anders van samenstelling als standaard/reflextranen.
  3. Vrouwen beschikken over hogere concentraties prolactine dan mannen. Dit is een lichaamseigen hormoon, dat het lichaam aanspoort tot melkproductie. Vreemd genoeg gaan vrouwen hierdoor vlugger huilen. Bij mannen overheerst het mannelijk hormoon testosteron waardoor zij minder snel huilen. Naarmate mannen ouder worden, produceren ze minder testosteron. Dat is de reden waarom bij oudere mannen de tranen  makkelijk vloeien.
  4. Of mensen hun emotionele tranen laten zien hangt ook af van de cultuur en het gezin waarin zij zijn opgegroeid.  Daarnaast huilen sommige mensen huilen nou eenmaal vaker dan anderen. Niet iedereen zal zomaar ten overstaan van een ander gaan huilen. Ook slaaptekort, vermoeidheid, stress, bepaalde medicijnen spelen een rol….
  5. Als je huilt van blijdschap komt de eerste traan uit je rechteroog. Huil je van verdriet, dan kom de eerste traan uit je linkeroog.

Auteur: Karin van Gaal

Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Karin van Gaal. Er zijn heel mijn leven al mensen om me heen geweest die mij hun problemen toe vertrouwden. Vaak ben ik een luisterend oor geweest en heb ik kunnen helpen. Dit heb ik gedaan vanuit mijn intuïtie (ik zie intuïtie als een vorm spiritualiteit en ik voel me verbonden met de mensen om me heen). Daar ligt mijn kracht en ik vind het fijn om mensen te kunnen helpen vanuit een psychosociale achtergrond, met mijn eigen gevoel als leidraad. Inmiddels ben ik al geruime tijd werkzaam als psychosociaal - systemisch therapeut. Ik werk alleen op vrijwillige basis, mits mijn gezondheid het toelaat. De opbrengsten van mijn werkzaamheden komen geheel ten gunste van de stichting. Mijn specialiteiten zijn: individuele psycho(sociale)therapie, systemisch coachen, opstellingen, relatietherapie, gezinstherapie en voorál traumaverwerking. Hobby’s en interesses: Ik onderhoud een aantal internetsites | Ontwerpen van sites | Bloggen | Social media zakelijk en privé | Lezen van vakliteratuur en vakbladen | De natuur in met onze hond.